องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อEservice วันที่ ผู้ชม
หนังสือมอบอำนาจ

กำลังโหลด… ...

27 มี.ค. 64 160
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

กำลังโหลด…...

27 มี.ค. 64 159
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

กำลังโหลด…...

27 มี.ค. 64 170
แบบคำร้องทั่วไป

กำลังโหลด… คำชี้แจงในการใช้งานระบบ E-service กรอกข้อมูล 1.ผู้ยื่นต้องมีอีเมลล์เพื่อใช้ใน...

27 มี.ค. 64 152