องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: 23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อบต.วารีสวัสดิ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าสนามหน้าพี่ว่าการอำเภอพนมไพร เมือวันที่ 23 ตุลาคม 2559
аёаёаёаёаёа№Ђ : 24 ตุลาคม 59   View : 1059