องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการจิตอาสา เราทำควมดีด้วยหัวใจ
นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
(กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด) ณ วัดสว่างแสงจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวารีสวัสดิ์อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายไพบูลย์ เพ็ญสุริยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ พร้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนฯ อสม.ฯ และพี่น้องจิตอาสาตำบลวารีสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกล่าว
 
аёаёаёаёаёа№Ђ : 15 เมษายน 65   View : 60