องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...ตามเอกสารที่แนบมา


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
ข้อ-12-13-แผนอัตรากำลัง-61-63.docx   14 ก.ค. 63 108
  View : 241
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :