องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...ตามเอกสารที่แนบมา


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 กรกฎาคม 63 View : 905
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :