องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี..ดังนี้


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี   5 ม.ย. 65 132
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 408
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :