องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์  สมัยสามัญ  สมัยที่3  ครั้งที่2/2563  ตามเอกสารที่แนบมา
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563   21 ส.ค. 63 598
วันที่ : 20 เมษายน 63 View : 913
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :