องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   22 มี.ค. 65 97
วันที่ : 22 มีนาคม 65 View : 317
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :