องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 13 เมษายน 65 View : 302
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :