องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564


กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 65 View : 335
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :