องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 564


สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 65 View : 347
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :