องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 564 29 มิ.ย. 65 230
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 29 มิ.ย. 65 294
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 29 มิ.ย. 65 257
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 20 ม.ย. 63 877
ประกาศเรียกประชุมสภา 20 ม.ย. 63 889
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 20 ม.ย. 63 912
รายงานการประชุมสภา 20 ม.ย. 63 916
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 20 ม.ย. 63 877