องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 23 มิ.ย. 66 79
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 23 มิ.ย. 66 61
สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 564 29 มิ.ย. 65 346
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 29 มิ.ย. 65 408
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 29 มิ.ย. 65 372
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 20 ม.ย. 63 990
ประกาศเรียกประชุมสภา 20 ม.ย. 63 1016
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 20 ม.ย. 63 1032
รายงานการประชุมสภา 20 ม.ย. 63 1036
รายงานการประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น 20 ม.ย. 63 1000