องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายเติมศักดิ์ อัฒจักร
นายก อบต.

นายอุดร ศรีฉายา
รองนายก อบต.

นายจิติพงษ์ ศรีฉายา
รองนายก อบต.