องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงาน อบต.

นายสุลักษณ์ ว่องไว
ปลัดอบต.
0643375767

นายสุระศักดิ์ ดวงชมภู
รองปลัดอบต.
0879363042