องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นางสาวดวงจุฬา โพชะโน
ผอ.กองการศึกษา

นายมาณพ โพชโน
นักสันทนาการ

นางสาวพัชรี ผาริการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นางสาวมลฤดี รัญระนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเพียงเดือน โคตรวงศ์
ครู

นางเยาวลักษณ์ โพธิ์แสง
ครู

นางปภัชญา มิรัตนไพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางยุภาวดี โพชโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก