องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อสอบถามข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร.043-668501,ศูนย์กู้ชีพ 043-668558
mailหน่วยงาน : wareesawat41@gmail.com


 
 
แผนที่ตำบลวารีสวัสดิ์
 

 

View : 2341