องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม
 
นางปราณี  กุมภาษี 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
นางสาวกชพร  ศรีแก้ว
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
 
     

 
View : 6123