องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 66

...

16 มี.ค. 66 59
ITA ประจำปี 2565

ITA ประจำปี 2565 ลำดับ หัวข้อ ITA คำอธิบายหัวข้อประเมิน I...

8 มี.ค. 65 113
ITA2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency ...

27 มี.ค. 64 199