องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์

อบต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่1/2564


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์ สมัยสามัญ  สมัยที่1/2564


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 65 View : 257
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :